CURICULUM VITAE - cv

Prof.Ir. Jan Brouwer

Jan Brouwer (1935) is geboren in Ten Boer in de provincie Groningen. Na de middelbare school in de stad Groningen heeft hij bouwkunde gestudeerd aan de TU Delft. Na zijn studie te hebben afgerond werd hij eerst wetenschappelijk medewerker bij de sectie interieur van de afdeling Bouwkunde. Betrekkelijk snel hierna is hij zijn eigen architectenbureau begonnen in Den Haag: Jan Brouwer Associates, Bureau voor Architectuur en Planning. De opdrachten van het bureau bestonden voornamelijk uit werken in de utiliteitsbouw en een aantal psychiatrische ziekenhuizen. Woningbouw was niet de hoofdmoot van de opdrachtenportefeuille. Jaren later in 1998 is het bureau gefuseerd met Post Ter Avest uit Rotterdam. Het nieuwe bureau, XXarchitecten, vestigde zich in Delft. In 2000 heeft Jan Brouwer zich uit het bureau teruggetrokken.
Naast zijn bureauwerk heeft hij diverse nevenactiviteiten ontwikkeld. Samen met Paul Bunnik en Rudi Steuer richt hij USE op: Uncoventional Structural Engineering, waar bijvoorbeeld opblaasconstructies en producten in karton werden ontwikkeld.

Brouwer heeft in Den Haag het Haags Architecten Café opgericht. Met een aantal collega’s organiseerde hij bijeenkomsten, eerst in zijn eigen bureau en later in Galerie Nouvelles Images, met lezingen van en debatten met bekende architecten uit binnen- en buitenland. Na het organiseren van workshops in het kader van ‘Stadsvernieuwing als culturele activiteit’, een initiatief van de Haagse wethouder Adri Duivesteijn, heeft hij met een aantal collega’s het blad ‘Kridelahe, Stemming en Koersen in de Haagse Architectuur’ opgezet. In dit blad werd kritisch gereageerd op Haagse ontwikkelingen in de stedenbouw en de architectuur. Op de dag van de architectuur in 1994 werd door Kridelahe een paviljoen gebouwd op het Voorhout met het thema ‘De Moraal’. In dit paviljoen werden ingezonden tekeningen van architecten geëxposeerd. Verder spraken er de juist geïnstalleerde Rijksbouwmeester Kees Rijnboutt en de journalist H.J.A. Hofland. Brouwer nam tevens deel in de debatgroep ‘Haagse Vijf’, bestaande uit Max Boekholt, Paul Bontenbal, Flip Rosdorf en Wout Ellerman.

Eind tachtiger jaren was hij medeoprichter en eerste voorzitter van ‘Booosting’, een club die innovaties en industrialisatie in de bouw wilden bevorderen en samenwerking tussen architecten, industriële ontwerpers en de productie-industrie tot stand bracht. Zie aflevering 'Brandpunt in de markt'. Brouwer was enkele jaren lid van de Welstandscommissie van Den Haag. Hij heeft eveneens een aantal jaren in de Raad voor de Kunst gezeten. Ook de debatclub ‘HI-nine’ werd door Jan Brouwer in het leven geroepen. Een aantal ontwerpers die een speciale belangstelling hadden voor de bouwtechniek namen hieraan deel, waaronder Cepezed, Zwarts & Jansma, Jan Westra, Mick Eekhout, Marcel Vroom en Thijs Asselbergs.

In de negentiger jaren was hij voorzitter van de BNA, de Bond van Nederlandse Architecten.
In 1989 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de faculteit Bouwkunde van de TUDelft, een functie die hij tot 2000 heeft bekleed. Hij was tevens enkele jaren vicedecaan en opleidingsdirecteur. Hij heeft de afstudeerrichting Bouwtechnologie opgericht, evenals de studentenpraktijkvereniging ‘Bout’, waarvan hij is benoemd tot erelid.

Jan Brouwer was van 2003 tot 2007 lid van het College van Rijksadviseurs met de portefeuille infrastructuur.
Hij heeft vele artikelen op zijn naam staan en talloze lezingen gegeven, niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland (o.a. in Milaan, Parijs, Londen, Jakarta, Stockholm, Sarajevo en Istanbul).

In 2009 was hij ateliermeester van het Atelier Randstad 2040 in opdracht van het ministerie van VROM.
Onlangs heeft Brouwer een advies uitgebracht aan de Rijksbouwmeester inzake Europese aanbestedingen. Brouwer zat in vele nationale en internationale jury’s en heeft zelf ook diverse prijzen gewonnen.
Op dit moment bekleedt Jan Brouwer nog steeds diverse functies als adviseur van ruimtelijke opgaven. Samen met een aantal jonge architecten werkt hij aan diverse ontwerpen. Zo zette hij met industrieel ontwerper Chris Karthaus een atelier op waarin meubelontwerpen ontwikkeld worden.

Jan Brouwer is weduwnaar van Lottie Hulst, overleden in 2003. Zijn nieuwe partner is Joke Strik. Hij heeft twee dochters en vier kleinzonen.